Tiskaj | Zapri okno

Zgodovina podjetja

Začetki podjetja segajo v leto 1988. Z dolgoletnimi izkušnjami smo uspeli razviti podjetje na visokem strokovnem in kakovostnem nivoju, kar je posledično privedlo do popolne posodobitve decembra leta 1991. V letu 2003 smo se zaradi povečanja proizvodnje in drugih potreb preselili na novo lokacijo, ki omogoča optimalne pogoje za proizvodnjo kvalitetnih izdelkov. Podjetje je bilo v obdobju let 1996-2000 uvrščeno med 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji.

S hitrim razvojem podjetja se je povečala tudi količina izvoza, za kar imamo pridobljen status izvoznika. Na tujih trgih smo prisotni od samega začetka poslovanja. Z večino naše proizvodnje (v 90% ) pokrivamo celoten evropski trg ter jugovzhodne sosednje države. Imamo tudi večletne poslovne partnerje v Rusiji in Ameriki.

Proizvodnja in trg poznata dva tehnološka postopka izdelave mrež. En tip mreže je varjen oziroma ekstrudiran, pri drugem pa gre za postopek pletenja, katerega končni produkt je pletena mreža. Podjetje MAAR je začelo svojo proizvodnjo le z ekstrudiranim tipom mreže. Prelomno leto v delovanju in poslovanju našega podjetja je bilo leto 1996, saj smo poleg ekstrudirane začeli proizvajati tudi pleteno mrežo. Na svetu so povečini podjetja, katera se ukvarjajo izključno s proizvodnjo enega ali drugega tipa mreže.

Copyright © Maar d.o.o. Vse pravice pridržane. Tiskaj | Zapri okno